A személyes adatok feldolgozásának alapelvei az astor csoportban


Definíciók

a) Adatkezelő - olyan szervezet, amely önállóan vagy másokkal együtt határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait, körét és módszereit

b) személyes adat - az azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy alatt olyan személy értendő, akit közvetlenül vagy közvetve azonosítani lehet, különösen olyan azonosító alapján, mint név és vezetéknév, azonosító szám, helyadatok, internetes azonosító vagy egy vagy több olyan tényező, amely meghatározza a természetes személy fizikai természetes, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását.

c) ASTOR Csoport - az ASTOR Csoporthoz tartozó szervezetek, amelyek a GDPR 19. törvény 4. cikke szerint, illetve a preambulum és a 37. preambulumbekezdés értelmében vett vállalkozások csoportját alkotják, amelynek részletei a linken találhatók: https://www.astor.com.pl/astor-firmy.html; Az ASTOR Csoport közös eljárásokkal rendelkezik a személyes adatok védelmére, és vállalatcsoportként működik, azonban az egyes szervezetek közötti személyes adatok áramlása csak a GDPR rendelkezéseinek megfelelően történik,

d) felügyeleti hatóság - a Varsóban székhellyel rendelkező Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke, ul. Stawki 2, 00-193, Varsó,

e) harmadik ország - az Európai Gazdasági Térséghez (EGT) nem tartozó ország,

f) feldolgozó (adatfeldolgozó) - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, egység vagy más szervezet, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel,g) feldolgozás - a személyes adatokkal vagy a személyes adatok halmazával automatizált vagy nem automatizált módon végrehajtott művelet vagy műveletek összessége, például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, rendszerezés, tárolás, adaptálás vagy módosítás, letöltés, megtekintés, felhasználás, megosztás, illesztés vagy kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés küldésével, terjesztésével vagy más módon történő közzététele,

h) GDPR - az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet, valamint a 95/46/EK irányelvet (általános adatvédelmi rendelet) jelenti;

i) ASTOR webhelyek - összekapcsolt ASTOR webhelyek csoportja az astor.com.pl és az astor24.pl domainekben, amelyek különösen a következőket tartalmazzák: www.astor.com.pl/konto, http://www.astor.com.pl/wsparcie, www.astor.com.pl/sklep, www.astor.com.pl, az ASTOR Internet Szolgáltatásoknak Szabályzatában és az linken elérhető ASTOR online áruház Szabályzatában meghatározott funkciókkal és jellemzőkkel: https://www.astor.com.pl/regulaminy.html;

j) Műszaki támogatási szolgáltatás - az Astor Csoport által nyújtott értékesítés előtti technikai támogatási szolgáltatások és a linken található Műszaki Támogatási Előírásoknak megfelelően nyújtott szolgáltatások: https://www.astor.com.pl/regulamin-pomocy-technicznej-astor.htmlAz Ön személyes adatait az Astor Csoporthoz tartozó szervezetek kezelik a szükséges minimumra, ami lehetővé teszi számunkra, hogy professzionális szintű szolgáltatásokat nyújtsunk és teljesítsük a kötelező törvényi rendelkezésekből eredő kötelezettségeket. 

1. Adatkezelő

Személyes adatait a következő ASTOR csoporthoz tartozó szervezetek kezelik, amelyek a GDPR 26. cikkének (1) bekezdése értelmében közös adatkezelők:

1. Astor korlátolt felelősségű társaság, krakkói székhellyel rendelkező, ul. Smoleńsk 29 (Krakkó 31-112), bejegyezve a krakkói - Śródmieście, Krakkói Kerületi Bíróság vállalkozóinak nyilvántartásába, az Országos Bíróság nyilvántartásának IX Kereskedelmi Osztálya által, KRS-szám alatt: 0000120940, NIP: 6760105127, alaptőke: 1 070 709,00 PLN;2. Astor Mission Critical korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye Łany, ul. Wesoła 11 (55-002 Kamieniec Wrocławski), bejegyezve a Wrocław - Fabryczna Wrocławi Kerületi Bíróság vállalkozóinak nyilvántartásába, az Országos Bíróság Nyilvántartásának IX Kereskedelmi Osztálya által, KRS-szám alatt: 0000677289, NIP: 8961564392, alaptőke: 20 000,00 PLN;3. Astor Systems korlátolt felelősségű társaság, székhelye Gdańsk, ul. Kręta 1 (80-217 Gdańsk), bejegyezve a Gdańsk-Północ Kerületi Bíróság vállalkozóinak nyilvántartásába, Gdańsk, az Országos Bíróság nyilvántartásának VII. Kereskedelmi osztálya által, KRS-szám alatt: 0000193996, NIP: 5842399554, alaptőke: 50 000,00 PLN;4. Profesal korlátolt felelősségű társaság, székhelye Krakkóban, ul. Smoleńsk 29 (Krakkó 31-112), bejegyezve a Krakkói Kerületi Bíróság - Śródmieście, Krakkó Kerületi Bíróság vállalkozóinak nyilvántartásába, a Nemzeti Bíróság nyilvántartásának XI. Kereskedelmi Osztálya által, KRS-szám alatt: 0000233498, NIP: 1181783554, alaptőke: 100 000,00 PLN;5. Astor Wrocław korlátolt felelősségű társaság, székhelye Krakkóban, ul. Smoleńsk 29 (Krakkó 31-112), bejegyezve a Krakkói Kerületi Bíróság - Śródmieście, Krakkó Kerületi Bírósága Vállalkozói Nyilvántartásába, az Országos Bíróság nyilvántartásának XI. Kereskedelmi Osztálya által, KRS szám alatt: 0000257364, NIP: 8992569479, alaptőke: 50 000,00 PLN;6. Dynamotion korlátolt felelősségű társaság a szervezési folyamatban, székhelye Krakkóban, ul. Smoleńsk 29 (Krakkó 31-112), NIP: 6772437786.A személyes adatok ASTOR Csoport általi feldolgozásával kapcsolatos észrevételeket az e-mail címre lehet elküldeni: daneosobowe@astor.com.pl

 2. A személyes adatok feldolgozásának céljai

Az ASTOR Csoport személyes adatok feldolgozása céljából üzleti tevékenységet folytat, amelynek fő tárgya termékek, szolgáltatások és megoldások értékesítése az ipari, automatizálási és ipari robotikai informatikai rendszerek modern technológiáinak területén.A személyes adatokat különösen a következő célokból kezeljük:

a) értékesítés előtti kapcsolatfelvétel a beszállítókkal/vállalkozókkal kereskedelmi információk nyújtása érdekében,

b) kapcsolatfelvétel marketing célokból,

c) a szerződés megkötése és teljesítése a szállítóval/vállalkozóval,

d) műszaki támogatási szolgáltatások nyújtása,

e) jótállási szolgáltatás és jótállás utáni szolgáltatás nyújtása,

f) képzési szolgáltatás nyújtása,

g) ASTOR Internet Szolgáltatások használatának biztosítása,

h) konferenciák, webes szemináriumok szervezése, hírlevelek kézbesítése (beleértve a Poradnik Automatyka hírlevelet, a Biznes i Produkcja hírlevelet) és egyéb szolgáltatások nyújtása az ASTOR Csoporthoz tartozó szervezetek által.Az Ön személyes adatainak ASTOR Csoport általi feldolgozásának fő célja a szerződéses kötelezettségek teljesítése, a jogi és adózási kötelezettségeknek való megfelelés szükségessége, valamint az ASTOR Csoport jogalanyai által kínált termékek és szolgáltatások értékesítése. 


3. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

Az ASTOR Group az Ön személyes adatait a következő jogalapok alapján dolgozza fel:

a) GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) - ha Ön beleegyezik a személyes adatok feldolgozásába a kapcsolattartás, a kereskedelmi információk és a marketingtartalom küldése érdekében;b) GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

b) pont) - ha a személyes adatok feldolgozása szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez,

c) GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) - ha a személyes adatok feldolgozása az ASTOR Csoportra háruló jogi kötelezettség (különösen a jelentéstételi és adózási kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges,

d) GDPR 

6. cikk (1) bekezdés f) pont) - ha a személyes adatok feldolgozására az ASTOR Csoport jogos érdekeinek érdekében van szükség, különös tekintettel a szerződés teljesítésével összefüggő követelések megállapítására, kivizsgálására vagy azok elleni védekezésre, közvetlen marketing, valamint statisztikai és archiválási célokra, panaszok, panaszok és kérelmek kezelése, az ASTOR Csoportnak címzett értesítések és megkeresések kezelése, a nyújtott szolgáltatások elemzése, szervezése és javítása. 


4. Címzettek

Az Ön személyes adatainak címzettjei az ASTOR Csoport alkalmazottai/munkatársai lesznek, akiknek feladataik részeként hozzáférniük kell hozzájuk, valamint azok az szervezetek, amelyekkel az ASTOR Csoport teljesíti a szerződést.Személyes adatait az ASTOR Csoporton kívülről továbbíthatjuk az ASTOR Csoporton kívüli címzetteknek, az ASTOR Csoport céljainak elérése érdekében, amennyiben azok a kijelölt feladatok elvégzéséhez szükségesek, vagy ha jogszabály előírja. Az ASTOR Csoporton kívüli címzettek lehetnek különösen:

a) az ASTOR Csoport valamely entitásának kérésére személyes adatokat feldolgozó szervezetek (informatikai rendszerek szállítói, dokumentumarchiválási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, futár- vagy postai szolgáltatók, szállító- és szállítmányozó vállalatok)

b) nemzeti közigazgatási szervek, más EU-tagállamok hatóságai, bíróságok.A személyes adatokat nem továbbítják harmadik országokba, azaz az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre. 

5. Azok a személyek jogai, akiknek az adatait feldolgozzák

1. Személyes adatainak megadása önkéntes. A személyes adatok megadásának elmulasztása azonban megakadályozza az ASTOR Csoportot abban, hogy szolgáltatásokat és termékeket nyújtson, figyelembe véve a feldolgozás céljait, különös tekintettel az Ön részvételére az értékesítési és marketing folyamatokban, valamint a kereskedelmi és marketing információk fogadására.

2. Érintettként a következő jogokkal rendelkezik:a) hozzáférés - megerősítés megszerzése az ASTOR Csoporttól arról, hogy személyes adatait feldolgozzák-e. Ha egy személyről adatokat dolgoznak fel, jogosult hozzáférni hozzájuk, és megszerezni a következő információkat: a feldolgozás céljairól, a személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akiknek az adatokat átadták vagy nyilvánosságra hozzák, az időszakról az adattárolás vagy annak meghatározásának kritériumai, az érintett miatti személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy korlátozásának kérelmezésének és az ilyen adatkezelés elleni kifogásnak a joga (GDPR 15. cikk);b) az adatok másolatának megkapása - az adatkezelés tárgyát képező másolat megszerzésének joga, amelynek első példánya ingyenes, és az ASTOR csoport ésszerű díjat számíthat fel a későbbi másolatokért, amelyek adminisztratív költségekből származnak (GDPR 15. cikk, 3. bekezdés);

c) helyesbítés - jog a hibás személyes adatok helyesbítésének kérésére vagy a hiányos adatok kiegészítésére (GDPR 16. cikk);

d) adatok törlése - a személyes adatok törlésének kérelmezésének joga, ha az ASTOR Csoportnak már nincs jogi alapja a kezelésükre, vagy ha az adatokra már nincs szükség a feldolgozáshoz (GDPR 17. cikk);

e) feldolgozás korlátozása - a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérő jog (GDPR 18. cikk), amikor:•az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - olyan ideig, amely lehetővé teszi az ASTOR Csoport számára, hogy ellenőrizze az adatok pontosságát,•az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi azok eltávolítását, kérve felhasználásuk korlátozását,•az ASTOR Csoportnak már nincs szüksége ezekre az adatokra, de az érintetteknek szükségük van rájuk a követelések megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez,•az érintett kifogást emelt az adatkezelés ellen - mindaddig, amíg meg nem derül, hogy az ASTOR Csoportnak vannak-e olyan jogos okai, amelyek felülbírálják az érintett kifogásának okait;

f) adatátvitel - jog arra, hogy strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban kapjon rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket az ASTOR Csoportnak nyújtott, és kérje az adatok továbbítását egy másik Adatkezelőnek, ha az adatok feldolgozása az érintett hozzájárulása vagy a vele kötött szerződés alapján történik, és ha az adatokat automatizált módon dolgozzák fel (GDPR 20. cikk);

g) tiltakozás - a személyes adatok ASTOR Csoport törvényes céljai szerinti feldolgozása elleni tiltakozás joga, sajátos helyzetéhez kapcsolódó okokból, ideértve a profilalkotást is. Ezután az ASTOR Csoport felméri az adatkezelés érvényes, jogos okainak meglétét, amely felülírja az érintettek érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a követelések megállapításának, kivizsgálásának vagy védelmének indokait. Ha az értékelés szerint az érintett érdekei meghaladják az ASTOR Csoport érdekeit, az ASTOR Csoport köteles leállítani az adatok feldolgozását e célból (GDPR 21. cikk);

h) a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás esetén - bármikor jogában áll visszavonni, azzal a feltétellel, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a beleegyezés alapján a feldolgozás előtti kezelés jogszerűségét. visszavonás. A hozzájárulás bármikor visszavonható, ha e-mailt küld a címre: daneosobowe@astor.com.pl. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonása a marketingben való részvétel területén megakadályozza az ASTOR Csoportot abban, hogy e folyamathoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtson, különös tekintettel kereskedelmi és marketing információk küldésére.


3. A fent említett jogok gyakorlásához vegye fel a kapcsolatot az ASTOR Csoporttal a megadott elérhetőségek segítségével, és tájékoztassa, melyik jogot és milyen mértékben kívánja gyakorolni.


4. Önnek jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál, amely Lengyelországban a Varsóban székhellyel rendelkező Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, amelyhez a következő módon lehet kapcsolatba lépni:

a) levélben: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
b) a weboldalon elérhető elektronikus postaládán keresztül: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


5. Személyes adatait nem dolgozzuk kizárólag a személyes adatok automatizált feldolgozásán alapuló döntések meghozatala céljából, ideértve a profilalkotást is. 


6. A személyes adatok típusai

Az Ön és az ASTOR Csoport közötti együttműködés az Astor Csoporthoz tartozó szervezetek által végzett értékesítési és marketing tevékenységekkel kapcsolatban magában foglalja különösen a következő adatkategóriák feldolgozását:

a) név és vezetéknév, cég, vállalkozás címe és levelezési címe,

b) számok a vonatkozó nyilvántartásokban - adóazonosító szám vagy üzleti tevékenység száma,

c) elérhetőségei: e-mail cím, telefonszám, fax,

d) a szervezetben betöltött pozíció,

e) bankszámlaszám - szükséges azoknak az önálló vállalkozóknak a számára, akiknek számlákat állítottak ki.A fent megadott adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint az Ön és az ASTOR Csoport közötti együttműködés szolgáltatásához. 


7. Adatfeldolgozási időszak

Adatkezelés célja-Adatfeldolgozási időszak


A szerződéses kötelezettségek teljesítése-A vállalkozó Partner és az ASTOR Csoport vállalata közötti szerződés időtartama


Az adatok archiválása olyan általánosan alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján, mint például a számviteli törvény és az adórendeletről szóló törvény - A vonatkozó rendeletekben meghatározott időtartam; általában 5 évvel annak a naptári évnek a végétől számítva, amelyben például kiállították a számlát, a szerződést felmondták


Követelések érvényesítése, védekezés követelésekkel szemben-A kárigény elévülési ideje - legfeljebb 6 év a követelést előidéző eseménytől számítva.


Képzési szolgáltatások nyújtása az ASTOR Akadémia részeként és részvétel az ASTOR Akadémia képzési rendszerben - 15 éves időszak a képzés befejezésétől vagy az ASTOR Akadémia képzési rendszerében való részvételétől való lemondásig.

Adatfeldolgozás marketing célokra-Az az időszak, amelyre vonatkozóan az adatokat egy adott beleegyezés esetén feldolgozzák.


Konferenciák szervezése, webes szemináriumok, folyóirat-előfizetés, hírlevél-Az az időszak, amelyre a szolgáltatást nyújtják, vagy a hozzájárulás visszavonásáig. 


8. Személyes adatok biztonsági intézkedései

Az alkalmazott biztonsági módszerek összhangban vannak az adatvédelemre és az adatvédelemre vonatkozó törvényekkel és előírásokkal. Különösen megfelelő technikai, fizikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok visszaélésektől, véletlenszerű, jogellenes vagy jogosulatlan megsemmisüléstől, elvesztéstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozástól, megszerzéstől vagy hozzáféréstől..Az ASTOR Csoport egységeinek alkalmazottai/munkatársai meghatalmazás alapján férnek hozzá az adatokhoz - az adatok védelme és a titoktartás érdekében kötelesek betartani az adatkezelés biztonságát. Az ASTOR Csoport egység alkalmazottai/társult tagjai kötelesek betartani az összes technikai és szervezeti biztonsági intézkedést.Az adatfeldolgozáshoz használt épületek és rendszerek biztonságosak, csak kiváló minőségű hardvert és szoftvert használnak, amelyet rendszeresen frissítenek.


© Copyright 2020 ASTOR.
Minden jog fenntartva

Kawasaki Robotics Central and Eeastern Europe HUB
3 Feliksa Wrobela Street 30-798 Cracow, POLAND

Ez a weboldal a kényelmesebb böngészés érdekében sütiket használ. A honlap használatával Ön elfogadja a sütik használatát.
További információk